Apie viską...

Siųsti el.paštu Spausdinti Facebook Linkedin Twitter

Laisvės premija paskirta arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui

+ -
2013-12-04 11:01:46

Laisvės premija paskirta arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui
Sigitas Tamkevičius. Mindaugo Vaičiulio nuotrauka

Seimas gruodžio 3 d nutarė, kad šiemetinė Laisvės premija skiriama dvasininkui, kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui.

Laisvės premijų komisija, atsižvelgdama į gautus valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų ir asociacijų, akademinės bendruomenės, bendruomenių, fizinių asmenų teikimus, pasiūlė Seimui pritarti, kad 2013-ųjų Laisvės premija būtų skirta arkivyskupui S. J. Tamkevičiui.

„Labai džiaugiamės, kad šių metų Laisvės premija buvo paskirta arkivyskupui S. J. Tamkevičiui. Kova už laisvę - prigimtinė žmogaus teisė, tačiau ne kiekvienas žmogus moka ir išdrįsta kovoti už laisvę tada, kai gresia kalėjimas ir tremtis. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius - vienas iš drąsiausių kovotojų už laisvę rūsčiais sovietų okupacijos metais. Jo nuopelnai Lietuvai kovoje dėl laisvės ir nepriklausomybės niekam nekelia abejonių", - teigė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, kuris taip pat pateikė rekomendaciją Laisvės premijų komisijai, dėl premijos skyrimo arkivyskupui.

Pasak A. Kupčinsko, Laisvės premija - graži moralinė dovana arkivyskupui S. J. Tamkevičiui, kuris neseniai paminėjo 75-erių metų sukaktį. Arkivyskupo ištikimybė aukščiausioms vertybėms, pasipriešinimas sovietų okupacijai yra gražus pavyzdys visiems, kovojantiems dėl laisvės ir žmogaus teisių.

2011 m. rugsėjo 15 d. Laisvės premijos įstatymu įsteigta Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Laisvės premija kiekvienais metais įteikiama Laisvės gynėjų dieną - Sausio 13-ąją. Pirmąją - 2011-ųjų - premiją gavo Rusijos kovotojas už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejus Kovaliovas, antrąją - 2012-ųjų metų laisvės premija buvo skirta Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo" iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui. 

Kauno miesto savivaldybės informacijaŽymos: Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Kas vyksta Kaune?
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • visa diena

KAUNO MUZIKA

Vieta, kur rasi KAUNO atlikėjų arba muzikos, atliekamos KAUNE, vaizdo klipus...